DOKUMENTY

 

Rozpočet obce pro rok 2002 schválen zastupitelstvem dne 28.února 2002

 

Formuláře, které vydává obecní úřad:

 

-                  přihlašovací lístek k trvalému pobytu

-                  po vyplnění nutno doložit: občanský průkaz, dekret o bytu, doklad o RD

-                  poplatek: 50,- Kč

-                  rybářský lístek, tříroční rybářský lístek

-                  nutno doložit občanský průkaz

-                  poplatek: 100,- Kč

 

 

POPLATKY

 

A)  POPLATEK ZA PSA

-                  majitel nového psa učiní oznámení na OÚ

-                  psovi bude přidělena umělohmotná známka, kterou majitel psa upevní na obojek psa

-                  jakmile je pes starší než půl roku, zaplatí majitel poplatek za psa

-                  poplatek za prvního a každého dalšího psa činí: 50,- Kč/ročně

-                  vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek za psa od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnosti vznikla. Za jedniotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby

-                  zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit

 

B)  POPLATEK ZA VODU

-                  Občan s trvalým pobytem v obci oznámí OÚ odběr vody

-                  Poplatek činí 500,- Kč ročně na rodinu

-                  Poplatek lze platit čtvrtletně, vždy do posledního dne daného čtvrtletí

-                  vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poplatek od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vynikla

-                  za jedniotlivé měsíce do konce kalendářního roku se platí 1/12 stanovené sazby

-                  zanikne-li poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit

 

 

C) SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

-                  občan s trvalým pobytem vyplní přihlášku k registraci a odevzdá na OÚ

-                  poplatník zaplatí poplatek podle počtu členů rodiny, OÚ vydá doklad o zaplacení

-                  poplatek činí: 370,- Kč/osobu za rok

-                  osoba, která má v KÚ Zálužice, Rybňany, Stekník stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a není v ní hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, vyplní přihlášku k registraci za rekreační objekt a předá ji na OÚ

-                  poplatek činí: 500,- Kč/za rok/objekt

-                  odvoz odpadu zajistí OÚ

-                  odstranění odpadu provádí skládka Vrbička s.r.o. Cyrila a Metoděje 266, Podbořany